หน้าหลัก > OUR PARTNERS
OUR PARTNERS

HIGH SCHOOL 

VOCATIONAL SCHOOL 

UNIVERSITY

มหาวิทยาลัยพาร์ทเนอร์ชั้นนำ

●   LUT University
●   LAB University Of Applied Sciences
●   Haaga-Helia University Of Applied Sciences
●   Vaasa University Of Applied Sciences
●   Centria University Of Applied Sciences
●   Karelia University of Applied Sciences
●   Seinäjoki University of Applied Sciences

 

FIELDS OF STUDY กับหลักสูตรที่มากกว่า 50 หลักสูตร

●   Business
●   Engineering
●   Nursing
●   Design and Fine Arts
●   Tourism and Hospitality
●   Information and Communication Technology (ICT)
●   Sports Coaching and Management

© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.